Kiến thức cơ bản

Chuyên mục

Frequently Asked Questions

  1. Cách đăng ký Moderator cho từng forum! 145 Đọc

    Bước 1: Tạo vé hỗ trợ Bước 2: Gửi forum mà bạn muốn làm moderator ở đó, để chọn...