Windows Repair - Sửa lỗi của các hệ điều hành Windows 3.9.9

Tải Windows Repair mới nhất. Sửa tất cả lỗi của hệ điều hành Windows.

 1. Lộc
  [​IMG]
  Đôi khi bạn cài đặt Windows có thể bị hỏng do một ứng dụng kém hoặc cài đặc phần mềm độc hại, có thể sửa đổi các thiết lập của bạn dẫn đến hệ thống trở nên không ổn định và không sử dụng được. Với Windows Repair, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc cho hệ điều hành Windows còn sửa chữa được nhiều bất ổn và các vấn đề khác nữa.
  Windows Repair là một công cụ lựa chọn sửa chữa Windows có thể giúp đỡ để sửa chữa tất cả các cách thức của vấn đề Windows được biết đến, bao gồm: lỗi registry, quyền file, vấn đề Internet Explorer, các vấn đề về Windows Update, Windows Firewall,...
  Sửa chữa lỗi Windows:
  • Unhide Non hệ thống file
  • Sửa chữa vấn đề LNK
  • File hiệp hội
  • WMI
  • Trình duyệt IE
  • Windows Firewall
  • Host file
  • Chính sách do infections
  • Icons
  • Winsock & DNS ccache
  • Còn nhiều