Virtual Drive - Tạo 18 Ổ Đĩa Ảo Cho Windows 11.0

Tạo các ổ đĩa ảo cho máy tính Windows.