PowerPoint Viewer - Xem tập tin thuyết trình 14.0.4754.1000

Tải PowerPoint Viewer miễn phí.

 1. Lộc
  [​IMG]
  PowerPoint Viewer cho phép bạn xem đầy đủ tính năng thuyết trình trong PowerPoint 2010 và các phiên bản trước đó. Xem này cũng hổ trợ mở mật khẩu bảo vệ các thuyết trình Microsoft PowerPoint. Bạn có thể xem và in các thuyết trình, nhưng bạn không thể chỉnh sửa chúng trong PowerPoint.

  Lưu ý: Sau khi cài đặt PowerPoint Viewer hãy cài tất cả các bản cập nhật cao ưu tiên từ Microsoft Update.

  Tính năng:
  • Quản lý quyền thông tin (IRM) thuyết trình.
  • Chạy macro, các chương trình, hoặc mở liên kết hoặc nhúng objects.

  Lưu ý: PowerPoint Viewer tự đăng ký với các .ppt, .pot và .pps mở rộng tập tin chỉ có một phiên bản PowerPoint không được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu đã đăng ký, nhấn đôi vào các loại tập tin sẽ khởi động PowerPoint Viewer.

  Hình ảnh

  1. s1.jpg
  2. s2.jpg