Google Chrome - Trình duyệt web nhanh của Google 54.0.2840.59

Google Chrome là trình duyệt web nhanh, nghe nhạc trên mạng, chơi game.

Version Release Date Tải về Average Rating
54.0.2840.59 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
54.0.2840.34 Beta 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
53.0.2785.143 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
53.0.2785.89 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
53.0.2785.70 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
52.0.2743.116 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
51.0.2743.24 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
51.0.2704.63 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.2661.94 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
51.0.2704.22 Beta 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.2661.75 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.2661.37 Beta 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
50.0.2661.37 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0.2623.75 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0.2623.64 Beta 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
49.0.2623.64 17/10/16 1
0/5, 0 đánh giá
48.0.2564.116 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2564.109 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2564.103 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2564.97 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
48.0.2564.82 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá
47.0.2526.111 (32bit) 17/10/16 0
0/5, 0 đánh giá