GoodForNoThing Link Proxy - Tạo page chuyển trang 1.0.2

Tải goodfornothing

  1. Lộc
    [​IMG]
    Addon này cho phép bạn tạo trang, chuyển trang khi nhấp vào 1 link nào đó.