FireFox - Trình duyệt web phát triển nhất của Mozilla 50.0b7/51.0a2/52.0a1

Tải trình duyệt FireFox cho máy tính 32bit và 64bit.

  1. Lộc
    Mozilla FireFox là một trình duyệt web nhanh, nhẹ và gọn gàng mã nguồn mở. Khi ra mắt công chúng vào năm 2004 Mozilla FireFox là trình duyệt đầu tiên thách thức sự thống trị của Microsoft Internet Explorer. Kể từ đó, Mozilla FireFox đã luôn đặc trưng trong 3 trình duyệt phổ biến nhất trên toàn cầu. Các tính năng chính mà đã làm cho Mozilla FireFox nên phổ biến, là giao diện người dùng đơn giản và hiệu quả, tốc độ trình duyệt và khả năng bảo mật mạnh mẽ. Trình duyệt đặc biệt phổ biến với các nhà phát triển nhờ vào sự phát triển mã nguồn mở của nhà phát triển và cộng đồng tích cực của người dùng cao cấp. Mozilla đặt của rất nhiều nguồn lực vào việc tạo ra một giao diện người dùng đơn giản nhưng hiệu quả nhằm làm cho truy cập nhanh hơn và dễ dàng hơn. Họ đã tạo ra các cấu trúc tab đó đã được áp dụng bởi hầu hết các trình duyệt khác.