Add-ons, Styles,...

Tổng hợp add-ons, styles,... cho 1 diễn đàn xenforo.

Top tài nguyên

 1. Addons TaigaChat Pro - Addons tạo trang ChatBox | Shoutchat
  addons taigachat pro, taigachat pro mien phi, taigachat pro free, taigachat pro 1.4.3 - theo Lộc
  Cập nhật: 27/8/16
 2. GoodForNoThing Link Proxy - Tạo page chuyển trang
  Tải goodfornothing - theo Lộc
  Cập nhật: 2/10/16
 3. Birthday Change Style - Chỉnh sửa giao diện sinh nhật cho XenForo
  Addon này cho phép chỉ định một style cụ thể cho người dùng, dựa vào ngày sinh nhật. - theo Lộc
  Cập nhật: 1/10/16

Xem tất cả Featured Resources

 1. Addons TaigaChat Pro - Addons tạo trang ChatBox | Shoutchat

  addons taigachat pro, taigachat pro mien phi, taigachat pro free, taigachat pro 1.4.3
 1. Lộc
  0/5, 0 đánh giá
  Tải về:
  1
  Cập nhật:
  2/10/16
 2. Lộc

  Birthday Change Style - Chỉnh sửa giao diện sinh nhật cho XenForo 1.0.0

  Addon này cho phép chỉ định một style cụ thể cho người dùng, dựa vào ngày sinh nhật.
  0/5, 0 đánh giá
  Tải về:
  1
  Cập nhật:
  1/10/16