Birthday Change Style - Chỉnh sửa giao diện sinh nhật cho XenForo 1.0.0

Addon này cho phép chỉ định một style cụ thể cho người dùng, dựa vào ngày sinh nhật.

 1. Lộc
  [​IMG]
  THÔNG TIN:
  Addon này cho phép bạn chỉ định một giao diện cụ thể cho người sử dụng, dựa vào ngày sinh nhật người dùng của bạn.

  TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM:
  -Có thể tự thay đổi giao diện cho một người sử dụng trên máy của bạn có một ngày sinh nhật.
  -Admin có thể chọn những kiểu bạn muốn lực lượng vào ngày sinh nhật của họ.
  -Admin có thể chọn những ảnh hưởng về nhóm quyền này phải được buộc vào.

  CÀI ĐẶT:
  Hãy làm theo các hướng dẫn đã cài đặt như đã nêu trong README.txt
  HƯỚNG DẪN DỊCH FILE README.txt:
  Bạn copy toàn bộ văn bản trong file README.txt và truy cập vào https://translate.google.com , bạn chọn dịch sang Tiếng Việt và nhập vào ô click "Dịch/Translate"