Điểm thưởng dành cho Lộc

 1. 10
  Thưởng vào: 5/10/16

  Không thể dừng lại

  Bạn phải đăng 100 bài viết. Bạn không thể dừng lại được!

 2. 10
  Thưởng vào: 13/9/16

  Tôi thích Nó rất Nhiều

  Bạn đã được thích 25 lần cho bài viết.

 3. 5
  Thưởng vào: 5/9/16

  Đã trở lại

  30 bài viết. Bạn bắt đầu thích diễn đàn này rồi!

 4. 3
  Thưởng vào: 2/9/16

  Tài nguyên đầu tiên!

  Khi bạn đăng 1 tài nguyên sẽ được điểm này.

 5. 2
  Thưởng vào: 18/8/16

  Một người thích bạn

  Khi bạn được một người thích một bài viết của bạn. Đăng thêm bài viết để biết

 6. 1
  Thưởng vào: 17/8/16

  Bài viết đầu tiên

  Bạn đăng một bài viết ở chỗ nào đó ở diễn đàn sẽ được điểm này.