Điểm thưởng dành cho Bach16450

 1. 10
  Thưởng vào: 14/12/17

  Không thể dừng lại

  Bạn phải đăng 100 bài viết. Bạn không thể dừng lại được!

 2. 5
  Thưởng vào: 13/12/17

  Đã trở lại

  30 bài viết. Bạn bắt đầu thích diễn đàn này rồi!

 3. 1
  Thưởng vào: 11/12/17

  Bài viết đầu tiên

  Bạn đăng một bài viết ở chỗ nào đó ở diễn đàn sẽ được điểm này.